Inloggen

Visie

 

Onze visie

Het is ons verlangen een gemeente te zijn waar:
 • Onze liefde voor God en Zijn liefde voor alle mensen op praktische wijze beleven worden;
 • Jezus Christus als Heer gehoorzaamt en verheerlijkt wordt;
 • De Heilige Geest vrije toegang wordt verleend en wij ons door Hem laten leiden en gebruiken;
 • Het Woord van God (de Bijbel) in alles wordt toegepast.
 • Het Evangelie verkondigt zodat mensen tot bekering en geloof in Christus komen;
 • Mensen tot discipel van Christus worden gemaakt en geholpen te leven zoals God bedoeld.
 • Wij in goede onderlinge verhoudingen met elkaar omgaan;
 • Wij tot zegen zijn voor onze eigen woonplaats en daarbuiten.
 • Activiteiten

  apr29
  Thema:Time: 10:00