Inloggen

Leiding Immanuel

De Christengemeente Immanuel wordt geleid door een gemeenteteam.
Het is gedeeld leiderschap waarbij de oudste Glenn Robbers als “eerste onder de gelijken” sturing geeft aan het team. Zo geven zij invulling aan het nieuwtestamentische principe van gezamenlijk leiderschap zoals beschreven in Handelingen 15. Het gemeenteteam wordt ondersteund door diverse verantwoordelijken van taakgroepen of bedieningen.
Het gemeenteteam ziet het in algemene zin als haar belangrijkste taak te zorgen voor de gemeente zoals de apostel Paulus dat omschreef in Handelingen: Zorg voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld

Daarnaast onderkennen zij de volgende verantwoordelijkheden:
• Zorg dragen voor de gemeente (1 Petrus 5:1-3)
• Toezicht houden op de gemeente (Handelingen 20:28-31)
• Besturen van de gemeente (1 Timotheus 3:5)

25j